Non-profit organisatie voor initiatieven ter bevordering van het welzijn van alle inwoners van de Hof van Twente.

Hof van Anpak’n is een burgerinitiatief ontstaan door een aantal burgers die zich betrokken voelen bij het sociaal domein. Door pragmatisch te handelen en op verzoek richting geven aan het duurzaam welzijn en de werkgelegenheid. Middels doe-gerichte aanpak hulp bieden aan mensen met een afstand tot de maatschappij en het arbeidsproces.

Hof van Anpak’n is een raadgever en uitvoerende partij die ook de vergrijzing van de maatschappij onderkent en daarom juist ouderen begeleidt en mogelijkheden biedt om actief in de maatschappij mee doen.KRACHTEN BUNDELEN:

SAMENWERKEN EN KENNIS DELEN

Hof van Anpak’n is een non- profit organisatie die initiatieven ondersteunt of zelf ter hand neemt om welzijn van alle inwoners van de Hof van Twente te bevorderden.

Arbeidsparticipatie, ouderenbeleid, ondersteuning vluchtelingen en andere nieuwe Nederlanders, met taal en ICT cursussen, etc.

Door middel van samenwerking met Salut en het gemeentelijk apparaat alsmede ondernemersverenigingen en stads- en dorpsraden duurzaam versterken van het welzijn van de inwoners.voor stichtingen, verenigingen en groeperingen binnen de hof
samenwerking & ondersteuning
vragen of opmerkingen?
Mail naar info@hofvananpakn.nl of bel met 0547 - 745210